Hva er minstepensjon?

Minstepensjon er den minstealder pensjonsytelsen vi kan få fra den norske folketrygden. Fra og med 1.januar 2011 endret vi begrepet minstepensjon til minste pensjonsnivå. Dette er altså den minste pensjonen det er mulig å få, og gis til pensjonister som ikke har tjent opp tilleggspensjon eller en svært liten tilleggspensjon.

Dagens minste pensjonsnivå består av særtillegg i det eldre pensjonssystemet og grunnpensjon. Det eldre pensjonssystemet gjelder person som er født før 1953. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva minstepensjon egentlig er, og hvem som får den ytelsen.

Hvem får minstepensjon?

For å få full garantipensjon eller minste pensjonsnivå, må du ha et medlemskap i den norske Folketrygden i minst 40 år. Dette betyr helt enkelt at du må ha bodd i Norge i minst 40 år, og dette må være mellom du fylte 16 år og til du fylte 67 år. Dette er naturligvis ikke et krav alle i Norge kan fylle, særlig ikke innvandrere.

Heldigvis finnes det løsninger for de som har en kortere botid i Norge enn den tradisjonelle regelen på 40 år. Innvandrere kan for eksempel ha rett på en supplerende stønad. Denne er på likt nivå som den vanlige minstepensjonen. Det er viktig å merke at denne stønaden vil reduseres dersom du har andre inntekter og den kan ikke sendes til nordmenn som bor i utlandet.

For å få minste pensjonsnivå må du også ta ut 100 % alderspensjon. For å ha rett til minstepensjon, må du også ha minst 5 års trygdetid. Hvis du skal ha fullt minste pensjonsnivå, må du altså ha en trygdetid på over 40 år eller kvalifisere deg for en supplerende stønad.

Har du en kortere trygdetid enn 40 år? Da blir pensjonen redusert for å tilsvare trygdetiden. Noen ønsker å gå av med pensjon før de fyller 67 år, men for å ta ut minstepensjon før dette, må du ha tjent en sum som tilsvarer minstepensjon. I teorien vil du derfor ikke kunne ta ut minste pensjonsnivå før du har fylt 67 år.

Folkekjære Hnas Olav Lahlum forklarer pensjon:

Hvor mye ligger minstepensjon på?

I 2020 var den årlige minstepensjonen på 204 690 kroner for de som var enslige, og to samboende pensjonister eller gifte fikk til sammen 367 174 kroner. Størrelsen på minstepensjon vil nemlig avhenge av sivilstatus. Oppdaterte satser ser du her.

Dersom du har samboer eller er gift, vil pensjonsnivået også avhenge av inntekten eller pensjonen til samboer/ektefelle. Bor du sammen med en ektefelle som får avtalefestet pensjon eller alderspensjon fra offentlig sektor? Da har du fortsatt rett på minstepensjon, men med lav sats.

Noen ektefeller får en hel alderspensjon. I slike tilfeller vil en egen garanti gjelde. Da må den samlede pensjonen mellom ektefellene tilsvare to ganger minstepensjon – her regnes det etter ordinær sats. Hvis du bor sammen med noen som er uføretrygdet, har du fortsatt rett på minste pensjonsnivå.

Det er mange regler, vilkår og unntak når det gjelder minstepensjon. Hvordan den beregnes avhenger av mange faktorer, hvilket er naturlig i et land som velferdsstaten Norge. Noen har kanskje ikke rett på pensjon, men har kapitalinntekt. Noen har gjerne vært tidligere samboer med noen som har en avtalefestet pensjon. Er du usikker på hva som gjelder for akkurat din situasjon? Da bør du kontakte NAV.

minstepensjon verdi stats
Satsene til minstepensjon endrer seg over tid (indeksregulert).

Hvorfor har vi minstepensjon?

I Norge har vi et velferdssystem og det er folketrygden som er selve grunnmuren i dette systemet. Folketrygden skal sikre at alle i Norge får en pensjon når vi slutter å arbeide og må trekke oss ut av arbeidslivet. Målet er at pensjonen vi får skal stå i stil med inntekten vi har opparbeidet oss etter mange år i arbeid.

Men dessverre er det slik at ikke alle har hatt inntekt i Norge. Noen har gjerne mottatt uføretrygd, arbeidet i andre land eller av andre grunner ikke tjent nok til å motta en levedyktig pensjon. Folketrygden vil sikre at alle får pensjon, uavhengig av om de har hatt inntekt eller ikke. Dette kan sikres med minstepensjon.

Minstepensjon er langt vanligere enn hva mange er klar over. Vi regner med at hver femte pensjonist i dag, er minstepensjonist. Selv om minstepensjonen er en sikret inntekt, er ikke dette en særlig stor inntekt. Det ligger i ordet «minstepensjon» eller i dag, «minste pensjonsnivå».

Enslige minstepensjonister mottok i 2020 204 690 kroner i året. Dette blir rundt 17 000 kroner i måneden og skal dekke alle utgifter og kostnader – mat, bolig, lån, og generelt forbruk. Som minstepensjonist har man et begrenset forbruk.

hvorfor vi har minstepensjon
Vi har minstepensjon, som en del av velferdssystemet, fordi alle skal ha noe å leve av – også når vi pensjoneres.

Hvordan spare til pensjon

Dersom du ønsker å sikre god økonomi som pensjonist, må du begynne å spare tidligere i livet. Jo fortere du begynner å spare til pensjonisttilværelsen, desto mer vil du ha å rutte med senere i livet. Det finnes flere måter å spare på, dersom du ønsker å sikre deg selv i fremtiden.

Frem til du kjøper din første bolig, er det vanlig å fokusere på sparing i BSU. Men denne ordningen oppheves så snart boligen er kjøpt, og da er det lurt å spare til pensjon og alderdommen. Det er anbefalt at du sparer så lenge du har en yrkesaktiv karriere, og øker sparingen i takt med økt lønn.

I Norge er det vanlig å gå opp i lønn hvert år som følge av økt ansiennitet. Nettopp derfor bør du også øke sparingen regelmessig. Noen sparer i aksjefond, men andre fokuserer på å nedbetale gjeld. Mindre utgifter kan naturligvis gjør det enklere å leve på den fremtidige pensjonen.

Nedbetale gjeld eller spare i aksjefond?

Mange synes det er vanskelig å avgjøre hva som er viktigst: Sparing i aksjefond eller nedbetaling av gjeld? Dette er en prioritering som også vil endre seg gjennom livet. Når du nettopp har etablert deg, har du trolig mye gjeld sammenlignet med inntekt. Derfor er det lurt å starte med å nedbetale gjelden for å sikre en trygg privatøkonomi.

Etter hvert vil gjelden gå ned og være mer overkommelig. Nå har du etablert deg på boligmarkedet og du har en boligsikkerhet. Da kan det være på tide å starte langsiktig sparing i aksjefond, slik at du kan få en god avkastning på denne spareformen.

Men vi pådrar oss gjerne nye lån gjennom livet. Kanskje kjøper du ny bolig, ny hytte, ny bil eller båt? Når du nærmer deg pensjonsalder, gjør du lurt i å skifte fokuset til å nedbetale gjeld. Dette vil gi mindre utgifter når du forlater arbeidslivet.

En video som diskuterer eventuelle fordeler og ulemper:

Hvor mye pensjon bør jeg spare?

Når du sparer til pensjon, er det fornuftig å spare langsiktig. Jo tidligere du starter med aksjefond, desto mer erfaring og kunnskap får du om denne typen sparing. Som nevnt er det lurt å prioritere sparing til bolig og nedbetaling av gjeld aller først, slik at du har en trygg privatøkonomi og en boligsikkerhet.

Etter du har begynt å spare i aksjefond eller annen langsiktig sparing, kan det være lurt å bruke pensjonskalkulatorer på nett. Disse gir deg god innsikt i hvilken pensjon du kan forvente å få med nåværende inntekt, og hvor mye du vil sitte igjen med hvis du fortsetter å spare et visst beløp.

Når du har nådd midten av livet, er det vanlig å sette av rundt 10 % av lønn til pensjonssparing. Men dette kan naturligvis avhenge av livssituasjon, nye lån og generell gjeld.

Spare til pensjonen tidlig kan være smart:

Spar på en trygg måte

Det kan være fristende å øke risikoen på sparingen når du nærmer deg pensjonsalder. Nå vil ikke sparingen lenger være langsiktig, men husk at du trolig skal være pensjonist i mange år fremover. Derfor er det viktig å spare i trygge former, men gjerne øke sparingen i tiden før pensjonsalder.

Nå er det også viktig å fokusere på eventuell gjeld. Husk at nedbetaling av gjeld også er en form for sparing, og denne er både trygg og god. Jo mindre gjeld du har, desto mindre blir gjeldsbelastningen i senere tid. Hvis du allerede har blitt gjeldfri, er det mulig å spare enda mer på bankinnskudd og gode renter.

Har du spart i aksjefond? Når pensjonisttilværelsen begynner, kan du starte å selge deg ut av disse fondene litt etter litt. Her er det viktig å selge gradvis og gjerne over flere år. Synes du det er vanskelig å finne den rette spareformen for deg? Da kan du ta kontakt med banken for råd og veiledning.

Oppsummering

Minstepensjon, eller minstepensjons nivå, er en garanti fra Folketrygden som sikrer at ingen står uten inntekt den dagen de går av med pensjon. I Norge skal pensjonen samsvare med det vi har tjent gjennom livet, men det er ikke alle som har hatt inntekt.

Derfor er minstepensjonen et sikkerhetsnett som sikrer inntekt for alle i pensjonstilværelsen. Men det er viktig å ikke lene seg på denne ytelsen – minstepensjon er nemlig ikke et stort beløp.

Dersom du ønsker å være økonomisk trygg når du blir pensjonist, gjelder det å starte sparingen tidlig. Langsiktig sparing i aksjefond og fokus på nedbetaling av gjeld, sikrer en mindre belastende økonomi når du går av med pensjon.

Hvis du er bekymret for egen pensjon eller ønsker videre råd og tips knyttet til sparing, anbefaler vi at du kontakter NAV eller banken din. Det er mulig å få god veiledning om hvordan økonomien kan sikres i fremtiden.