Hva er Woke?

hva er woke?

«Woke» er et begrep som har fått bred oppmerksomhet og variert bruk i offentlige diskurser, spesielt i sosiale medier, politikk, akademia og populærkultur. Opprinnelig stammer ordet fra afroamerikansk slang, hvor det betydde å være «våken» eller oppmerksom på sosial og politisk urett, spesielt med hensyn til rasisme. Over tid har betydningen og bruken av «woke» …

Les mer