Hva er substantiv? Her finner du de forskjellige formene og eksempler

Et substantiv er en type ord i språket som brukes til å navngi en person, en ting, en sted, en idé eller en følelse. Det fungerer som hovedelementet i en setning, og ofte blir det brukt som et objekt eller et subjekt. Substantiver kan være entall eller flertall, og de kan være både konkrete eller abstrakte. Eksempler på substantiver inkluderer navn som «bok», «hund», «by» og «fred».

De forskjellige substantiv formene

Det finnes flere former for substantiver på norsk, inkludert:

 • Hovedformen: Dette er den grunnleggende formen av substantivet, for eksempel «bok», «hund».
 • Entall: Dette er formen som brukes når du refererer til én ting, for eksempel «en bok», «en hund».
 • Flertall: Dette er formen som brukes når du refererer til flere ting, for eksempel «bøker», «hunder».
 • Bestemt form: Dette er formen som brukes når du refererer til en spesifikk ting, for eksempel «boken», «hunden».
 • Ubestemt form: Dette er formen som brukes når du refererer til en ting generelt, for eksempel «en bok», «en hund».
 • Genitiv: Dette er formen som brukes for å vise eierskap eller besittelse, for eksempel «hans bil», «mors bil».
 • Partitiv: Dette er formen som brukes for å vise en del av en helhet, for eksempel «en kopp te» (en del av en hel kopp).

På norsk har de fleste substantiver et kjønn, enten hankjønn (maskulinum) eller hunkjønn (femininum). Dette påvirker hvordan substantivene brukes i setninger, for eksempel med hensyn til bøyning, artikler og adjektiver.

Substantiver er inndelt i tre kategorier: maskulin (hankjønn), feminin (hunkjønn) og nøytralt (intetkjønn). Kjønnene bestemmes av substantivets grammatikk.

Les Norske Leksikon for flere kilder til substantiv her

Hvilket kjønn har substantivet?

Vi kan ikke alltid se om substantivet er maskulin, feminint eller nøytralt, vi må lære det for hvert enkelt substantiv. Her er et tips: feminine substantiv kan også være maskuline. 

For eksempel kan vi si «ei bok» (feminin) eller «en bok» (maskulin). Det er vanlig å bruke feminint kjønn for personer som er kvinner, som i «ei jente» (jenta), men vi kan også si «en jente» (jenten).

Bare 25 prosent  av alle substantiv er nøytrale, så det er en god idé å fokusere på å lære dem. Alle andre substantiv kan være maskuline. Du kan finne en liste over nøytralt substantiv på grammatikk.com.

Substantiv med endelsene -sjon, -ning, -het og -else er maskuline.

Substantivene har fire former basert på to dimensjoner: entall og flertall, og bestemt og ubestemt form.

I ubestemt form entall, må vi vanligvis ha en artikkel foran substantivet, «en», «ei» eller «et».

Substantiv har også en artikkel i bestemt form, entall og flertall. 

På norsk legges et suffiks til substantivet, mens på engelsk står ordet «the» foran substantivet.

Maskuline substantiv

Maskulin substantiv er en type substantiv som brukes til å beskrive menn eller gjenstander assosiert med mannlige kjønn. Det finnes tre grupper med maskuliner, der den første gruppen har et vanlig system med plural i -er. 

For eksempel har ordet «bil» (car) flertallsformen «biler» (cars). Maskuliner med endelsen -el har en kontraktert form i flertall, for eksempel «støvel» som blir til «støvler» i flertall. Maskuliner med endelsen -er har ofte spesielle former i flertall, som for eksempel «tysker» som blir til «tyskere» i flertall. Dette gjelder ofte ord som beskriver personer, som nasjonaliteter og yrker.

Feminine substantiv

jenta» → «jenter» → «jentene»

Feminine substantiv har den samme formen for flertall som vanlige maskuline substantiv.

Så, en feminint substantiv er et substantiv som er betegnet som hunkjønn i norsk grammatikk. De har en bestemt form for entall og flertall som inneholder et suffiks, for eksempel «døra» for «ei dør» og «jenta» for «ei jente». En viktig ting å merke seg er at noen ganger kan et substantiv være feminint eller maskulint, avhengig av hvordan det brukes i setningen.

Nøytrum substantiv

Nøytrum substantiv i norsk språk er en kategori av substantiver som ikke har et fastlagt kjønn. De kan være enten en- eller flerstavelsesord og har spesielle former i både ubestemt og bestemt form. Nøytrum substantiv har ikke en artikkel foran seg i ubestemt form, men har et suffiks i bestemt form. Flertall av nøytrum substantiv er identisk med både feminine og maskuline.

Eksempel:

et eple (ubestemt form)

eplet (bestemt form)

epler (ubestemt flertall)

eplene (bestemt flertall)

Les i tillegg – Hva er verb og adverb her

Oppsummering

 • Substantiver er ord i språket som brukes til å navngi en person, en ting, en sted, en idé eller en følelse og fungerer som hovedelementet i en setning.
 • Det finnes flere former for substantiver i norsk, inkludert hovedformen, entall, flertall, bestemt form, ubestemt form og genitiv.
 • Norske substantiver har et kjønn, enten maskulin (hankjønn), feminin (hunkjønn) eller nøytralt (intetkjønn), som påvirker bøyning, artikler og adjektiver.
 • Substantivene har fire former basert på entall og flertall, og bestemt og ubestemt form, og har en artikkel i bestemt form, entall og flertall.
 • Maskulin substantiv brukes til å beskrive menn eller gjenstander assosiert med mannlige kjønn. Substantiv med endelsene -sjon, -ning, -het og -else er maskuline, mens kun 25% av alle substantiv er nøytrale.