Hva er egentlig en pallereol?

Det finnes mange forskjellige reoler og hyllesystemer å velge mellom når du skal innrede et lager. Størrelse og type lager har selvfølgelig svært mye å si for hvilken løsning som er optimal, og såkalte pallereoler kan være relevant på de litt større lagrene.

Konstruert og tilpasset paller

Som navnet gir et tydelig hint om, er en pallereol tilpasset oppbevaring av paller. Det betyr at denne type hyller og reoler passer til store lagre der produkter håndteres på paller, og der forflytning i stor grad skjer med hjelp av truck. Mange gjenkjenner også denne type reoler fra store varehus som IKEA og tilsvarende, der varene presenteres på pall.

Legg merke til at denne konstruksjonen også fører til at reolen per definisjon ikke har noen vanlige hyller. Hele systemet er tilpasset at paller skal kunne plasseres både på bakkenivå og høyere opp. Det dreier seg helt enkelt om bjelker som du kan plassere paller på.

Tilbehør til pallereoler

Hoveddelene i en pallereol er da åpenbart stigene på sidene og bjelkene som plasseres imellom. Dessuten finnes det en god del utstyr for sikring og festing av pallereolen til vegg og gulv. Det dreier seg om sikkerheten til både ansatte og eventuelle kunder, følg derfor instruksjonene fra leverandøren.

Andre tilbehør dreier seg om både hyller og såkalte truckvern. Selv om pallereolene er tiltenkt paller, finnes det nemlig et grunnleggende utvalg trådhyller og plater som kan komplettere reolen. Såkalte truckvern er også viktige, i og med truck ofte benyttes på lager med pallereoler. Et truckvern beskytter reolen mot skader fra truck, noe som kan få fatale konsekvenser hvis hele reolsystemet skulle bli ustabilt etter en påkjørsel.

Oppsummert er pallereolen en smart og fleksibel løsning for store lager, og det er ikke rart at denne type reol er førstevalget til mange store logistikkbedrifter. Helt til slutt, husk på at det finnes mobile løsninger for mer midlertidige behov for oppbevaring av paller.