Hva er Woke?

hva er woke?

«Woke» er et begrep som har fått bred oppmerksomhet og variert bruk i offentlige diskurser, spesielt i sosiale medier, politikk, akademia og populærkultur. Opprinnelig stammer ordet fra afroamerikansk slang, hvor det betydde å være «våken» eller oppmerksom på sosial og politisk urett, spesielt med hensyn til rasisme. Over tid har betydningen og bruken av «woke» …

Les mer

Hva er demokrati? – Her får du svaret på alt du lurer på

Hva er demokrati og hvilke rettigheter har du i et demokratisk land? Demokrati er en styreform hvor makten ligger hos folket. Dette betyr at alle borgere har muligheten til å delta i beslutningsprosessene som påvirker samfunnet og deres hverdag. I et demokratisk samfunn har borgerne rett til å stemme ved valg. Deres stemme teller like …

Les mer