Hva er egentlig den mest effektive markedsføringsstrategien?

Først som sist, dessverre finnes det ikke noe fasitsvar med to streker under når det gjelder hvilken markedsføringsstrategi som er den mest effektive. Det er for så vidt også helt naturlig med tanke på at ulike bransjer og organisasjoner har helt forskjellige krav til markedsføring rettet mot sine unike målgrupper.

Å skape kjennskap er ofte et naturlig første trinn

Det er som regel vanskelig å selge noe som kunder ikke forstår eller kjenner til, derfor er det naturlig å begynne med å skape kjennskap.

  • For de aller fleste organisasjoner vil det handle om å skape oppmerksomhet rundt sitt eget tilbud og unike fordeler. Det er for eksempel ikke nødvendig å forklare hva en rørlegger gjør, men bruk av alt fra plakatrammer til fasadeprofilering og nettannonsering kan gjøre fremtidige kunder oppmerksomme på en spesifikk rørlegger.
  • For særlig innovative bedrifter kan det også dreie seg om å skape kjennskap rundt et helt nytt produkt eller en nyskapende tjeneste. I et slikt scenario er det viktig å forklare de unike kundefordelene ved det nye produktet eller tjenesten.

Få kunden til å kjøpe produktet eller tjenesten

Når en mulig kunde kjenner til virksomheten din, og i tillegg har et greit bilde av hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige, da handler neste trinn om å få kunden til å kjøpe et produkt eller en tjeneste.

Her finnes det utallige kanaler og salgsgrep som kan benyttes til å «close» salget eller få kunden til å trykke på kjøpknappen, og bransje har åpenbart svært mye å si. Samtidig finnes det også noen fellestrekk, for eksempel når det gjelder å prøve å overbevise en kunde om at produktet eller tjenesten er bedre, billigere eller har andre overlegne kvaliteter sammenlignet med alternativene. Til syvende og sist er det nemlig salgsvolum og lønnsomhet som er det nærmeste en fasit man kommer når det gjelder hva som er en effektiv og lønnsom markedsføringsstrategi.