Hva er aksjer?

De fleste av oss har hørt om aksjer og vet at dette kan være en lønnsom måte å spare med. Når du kjøper en aksje, kjøper du en eierandel av et aksjeselskap. De som investerer i aksjer, vil dermed være en av mange deleiere i selskapet.

Aksjer er en eierandel i et selskap og historisk sett har aksjeinvestering vær en flott måte å spare penger på over lengre tid. Sammenligner vi aksjesparing med å spare i en vanlig bankkonto, er det ingen tvil om at aksjer kan gi bedre avkastning.

Det er viktig å vite av aksjer også er forbundet med en viss risiko. Du bør ikke satse og investere mer enn du har råd til å tape. Men hvordan fungerer egentlig aksjer og aksjeinvesteringer? Dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Aksjer handle hvordan
Den første moderne aksjehandelen ble opprettet i Amsterdam da det nederlandske Østindiske Kompaniet var det første børsnoterte selskapet. For å skaffe kapital bestemte selskapet seg for å selge aksjer og betale utbytte av aksjene til investorer. I 1611 ble børsen i Amsterdam opprettet.

Hvorfor utstedes aksjer av selskap?

Aksjer er en finansieringskilde for selskaper. Når aksjer selges for aller første gang, tjener selskapet penger. Dette er en alternativ måte å få inn penger på, i stedet for å låne penger fra en bank. Dersom selskapet tar opp et tradisjonelt lån, må de også betale renter på lånet frem til dette er nedbetalt.

Selskaper som heller selger aksjer og andeler, får penger inn direkte fra kjøperne – de slipper å betale avdrag og renter. Aksjeselskaper velger altså å heller fordele sin gevinst og opparbeide aksjonærer, fremfor å betale renter og avdrag til banken. Selskapet tjener dog kun penger den første gangen aksjen selges – dette kalles for børsnotering.

Etter det første kjøpet er det investorene som selger og kjøper aksjene seg imellom. Hvis du kjøper en aksje i dag, kjøper du altså ikke direkte fra selskapet, men mest sannsynlig fra andre som investerte i selskapet tidligere. Det er mange grunner til at selskap velger å gå på børs, og dette gir andre muligheten til å ta del i økonomiske opp- og nedturer.

Selv om mange selger aksjer for å få en kapital som fremmer vekst, er det også selskaper som kun ønsker å synliggjøre egne verdier. Dette er nyttig om de skal selge i fremtiden.

Aksjer og aksjekurs

De som tjener penger på aksjer, kjøper lavt og selger høyt. Verdien til aksjen vil nemlig variere fra dag til dag, og det er aksjekursen som forteller oss hvor mye aksjen er verdt. Kursen bestemmes avhengig av etterspørsel og tilbud.

Hvor mye er investorer villig til å kjøpe eller selge aksjen for? Det er dette vi kaller for tilbud og etterspørsel. Men det finnes også andre faktorer som påvirker aksjekursen. Her kan vi blant annet nevne framtidsutsikter og den økonomiske situasjonen til selskapet.

Hvis du allerede har begynt å se på aksjer, har du muligens hørt uttrykket «vekstaksjer». Prisen på slike aksjer baserer seg mer på aksjens forventede vekst i fremtiden, og ikke den økonomiske situasjonen til selskapet på nåværende tidspunkt.

En aksje er altså en eierandel av et selskap, og når du kjøper denne aksjen får du et deleierskap. Jo flere aksjer du kjøper, desto større andelseier er du. Som deleier får du rettighetene dette innebærer. Hvor mye aksjen er verdt, avhenger av flere faktorer og kan leses på aksjekursen.

Hva bestemmer aksjeprisen? Det kan du lære mer om her:

Hvorfor stiger og faller aksjekursen?

Askjer er i konstant bevegelse når børsen åpnes – de svinger seg etter tilbud og etterspørsel. På børsen er det helt vanlig at aksjene svinger, da investorer og sparere kontinuerlig kjemper om å få kjøpe billigst mulig og selge høyest mulig.

Av og til kan vi se større kursendringer på børsen. Dette er vanlig i situasjoner hvor et selskap får negative eller positive omtaler i for eksempel media. Selskapet sender også ut egne børsmeldinger med kvartals- og årsrapporter. Dette kan skape større endringer og svinger i kursen.

Fire ganger i året legger selskapet ut sine kvartalsrapporter. Aktive investorer bruker disse rapportene som et verktøy for å analysere prestasjonene til selskapet. Her er det absolutt en fordel å ha kunnskap om regnskap.

Hva betyr det å være deleier?

Som nevnt blir du deleier når du kjøper en aksje i et selskap – men hva betyr egentlig dette? Du får nemlig alle rettighetene til en deleier, men her avhenger mye av hvor mange aksjer du eier. Som deleier har du blant annet en rett på gevinst andel av overskuddet til selskapet. Utbyttet vil avhenge av hvor mange aksjer du har i selskapet.

Jo flere aksjer du har invester i, desto flere stemmer får du også på generalforsamling. På generalforsamlingen blir det nemlig bestemt hvordan gevinsten skal fordeles til de ulike aksjeeierne. Under generalforsamlingen møtes alle som er deleiere, og det er disse menneskene som tar beslutninger for selskapets fremtid.

Vanligvis har selskaper generalforsamling eng gang hvert år, og har du kjøpt aksjer kan du delta på dette møtet. Du trenger ikke å ta del i generalforsamlingen, men mange ønsker å være med på å påvirke fremtiden til selskapet. Alle som kjøper aksjer, blir en aksjeeier og en aksjonær – uansett hvor mye eller lite du investerer.

Hvordan kjøpe aksjer?

Er du interessert i å kjøpe aksjer? Dette er ikke så vanskelig som mange tror. De aller fleste banker i Norge kan hjelpe deg med å åpne en aksjekonto. Så lenge du er over 18 år, kan du åpne en slik konto og overføre penger. Selv om det også er vanlig å kjøpe andeler i aksjefond, er aksjer en investering som kan være morsomt å følge med på og berikende i form av kroner og øre.

Det er også mulig å kjøpe aksjer via en nettmegler, men da må du opprette en konto hos dem. Du bør imidlertid tenke gjennom hva målet ditt er. Ønsker du en rask gevinst eller langsiktig investering? For de som ønsker kjappe gevinster, innebærer det at investoren kjøper og selger raskt. Dette krever mye kunnskap og oppfølging, samtidig som det er knyttet til mye risiko.

Langvarig investering gir deg muligheten til å kjøpe aksjer hos selskaper du tror kommer til å gjøre det godt i fremtiden. Aksjekursen er uforutsigbar og svinger fort. Det er mulig å tjene gode penger på aksjer, men «daytrading» er ikke anbefalt nybegynnere. De fleste banker vi anbefale deg å se på aksjer som en langsiktig investering.

Har du ikke tid til å vente på gevinst eller råd til å tape penger underveis? Da er ikke aksjehandel nødvendigvis det rette for deg. De fleste begynner forsiktig med midler de har råd til å tape, eller ikke har behov for før noen år. De som har tålmodighet, tjener som regel mest på aksjehandel. I starten er det nok å investere noen hundrelapper.

Hvordan tjene penger på aksjer?

For å tjene penger på aksjer må du kjøpe billigst mulig, og selge dem når prisen er høy. Hvis du selger aksjen for mer enn du kjøpte den for, sitter du igjen med gevinst og dermed har du tjent penger.

Her er det viktig å følge med på aksjekursen. Vi har allerede nevnt at tilbud og etterspørsel er en stor faktor, og det er i bunn og grunn dette som påvirker aksjekursen og aksjenes verdi.

Når flere ønsker å selge enn å kjøpe, vil kursen synke – da er etterspørselen lavere enn tilbudet.

Dersom mange kjemper om å kjøpe de samme aksjene, vil etterspørselen være høy og tilbudet sannsynligvis lavt. Dette gjør at aksjene stiger i verdi. For å tjene penger må du kjøpe når etterspørselen er lav, slik at aksjen blir billig. Deretter må den selges når etterspørselen er høy og prisen er dyr.

Noen tips til hvordan du kan få bedre avkastning:

Aksjetips til nybegynnere

Har du bestemt deg for å investere i aksjer? Det kan være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vi anbefaler at du undersøker hvilke muligheter banken din har.

1. Få innsikt

Først og fremst må du få en innsikt i aksjemarkedet. Undersøk hvilke ressurser og verktøy banken din har tilgjengelig. Mange norske banker har nyttige hjelpemidler som gjør det lettere å forstå aksjehandel gjennom dem.  Videoer, podcaster, analyser og kommentarer fra markedsekspert kan være svært hjelpsomt i begynnelse.

2. Nybegynnere må tenke langsiktig

Sparing og investering handler som regel om fremtidig avkastning – dette gjelder også aksjer. Selv om noen driver med «daytrading» og «spekulasjon», er det vanskelig for nybegynnere å forutsi når prisene vil stige og synke. Vi anbefaler derfor at du ser på aksjehandel som en langsiktig investering.

3. Finn selskaper du tror på

Hva er du interessert i? Når du investerer i aksjer, kan det være lurt å finne selskaper og bransjer du selv har tro på. Hvilke bransjer forstår du? Det er letter å engasjere seg i aksjehandelen når du har en forståelse for selskapet på markedet.

Med kunnskap og engasjement for bransjen, kan du også tenke langsiktig ved å se på rapporter og eventuelle anbefalinger. Det er lettere å ta egne vurderinger om avkastning og verdi, dersom du kjenner bransjen du har investert i.

Veldig god video som viser hvordan du kan beregne en eventuell oppside i en aksjepris:

Oppsummering

Aksjehandel kan være spennende og gi god avkastning på lang tid – men det er også knyttet til risiko. Start i det små og ikke bruk penger du ikke har råd til tape. Ta gjerne kontakt med banken din i første omgang, for å få hjelp, veiledning og de rette verktøyene for å komme i gang.

Det lønner seg alltid å bruke litt tid på å sette seg inn i aksjehandel og selskapene. Velg et selskap eller en bransje du har tro på og et engasjement for. Da kan du bruke din kunnskap og erfaring når du skal ta viktig beslutninger.