Hva er Auschwitz?

Når det kommer til spørsmålet om hva Auschwitz er, er det ingen rask måte å fortelle dette på. Og det er nok dette som er grunnen til at det er et tema som kommer opp i mange forskjellige deler av historien vår igjen og igjen. Når man snakker om Auschwitz, er det nok mange som har hørt en del av dette som står i denne artikkelen før. Det er nemlig ett av de temaene som dukker opp mange ganger i løpet av skolegangen vår, både i historie, samfunnsfag og religion.

auschwitz leir i dag
Konsentrasjonsleiren Auschwitz eksisterer idag som et museum over forbrytelsene som skjedde der.

I denne artikkelen skal vi komme inn på noen av de viktigste punktene, men les mer om konsentrasjonsleiren Auswitch hvis det er noe som virkelig interesserer deg. Auschwitz Birkenau er nok ett av de mest beryktede stedene når det kommer til andre verdenskrig og nazismen. Konsentrasjonsleir er også noe som rent konseptuelt på mange måter fortsetter å dukke opp i dag når man ser på den politikken som skjer rundt flyktninger i dag.

Men i denne artikkelen skal vi komme nærmere inn på akkurat Auschwitz, som var nazistenes mest beryktede konsentrasjonsleir, og et sted mange skoler fortsatt reiser som en del av undervisningen sin for å gjøre de historiske grusomhetene den representerer mer virkelig, slik at man kan forstå alvoret.

Norske jøder ble også deportert til Auschwitz:

Dødsfabrikken Auschwitz

Kort fortalt var Auschwitz en konsentrasjonsleir som lå i Polen, og var en av de mest grufulle stedene i vår historie. Det var i juni 1940 av tyske soldater marsjerte inn i Polen, der de fant en forlatt kaserne sørvest i Polen, og det var dette som etter hvert skulle bli en av historiens mest grufulle steder. Det tok fire år å bygge det vi i dag bare kan beskrivef som dødsfabrikken Auschwitz i Auschwitz Birkenau. Dette var uten tvil et av de mest problematiske stedene og på mange måter det som kan beskrives som kjernen av nazismen og dens grusomheter.

Det er nesten ufattelig å tenke på at det var fanger i Auswitch som overlevde, spesielt med den stadig økende kapasiteten som leiren ble bygget ut til. Og grusomhetene som foregikk her er noe som i moderne tid ikke må glemmes. Det er nemlig viktig at vi gjør alt vi kan for å forhindre at dette er noe som kan skje igjen.

Den internasjonale holocaustdagen

Grusomhetene som fant sted på en konsentrasjonsleir i Auschwitz, er noe av de mørkeste i vår moderne historie som mennesker, og det er gode grunner til å ville glemme alt om dette og begrave det i historien, men det at dette kunne skje, er noe vi bør huske. Den 27. Januar i 1945, var det britiske styrker som befridde verdens mest kjente konsentrasjonsleir Auschwitz Birkenau, og det er også denne dagen som 60 år senere ble markert av FNs generalforsamling som den internasjonale minnedagen for de grusomhetene som fant sted der.

Noe av grunnen til at man har valgt å fokusere på akkurat dette, er at det er utrolig viktig å ikke glemme historien vår. For hvis dette kunne skje én gang, er det ikke usannsynlig at det kan skje igjen, og dette er virkelig noe som må unngås for enhver pris. Derfor holdes minnet i live.