Hva er kultur?

Kultur er et begrep vi hører om nesten daglig, og det blir brukt i mange ulike sammenhenger. For hva er kultur, egentlig? Man tenker gjerne på kultur både når det er snakk om atferd, mat og trender. Ja, kultur er rett og slett noe vi alle omgir oss med.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva kultur faktisk er, og hvordan vi alle kan påvirkes av kultur til daglig.

Hva er kultur definert som?

Kultur er et uttrykk som betegner aktiviteter og trender blant mennesker innad i et samfunn. Ordet stammer fra det latinske ordet «cultura» eller «colere», som direkte oversatt til norsk betyr «kultivere».  Det er altså snakk om noe som «dyrkes» i overført betydning.

Det er særlig vanlig å snakke om kultur som virksomhet som oppstår basert på en samling menneskers materielle eller spirituelle preferanser. Disse preferansene begrenser seg gjerne til en epoke eller et samfunn.

Hva er kultur, mer spesifikt? Det er for eksempel vanlig å nevne kultur når det kommer til matvaner, musikk, underholdning, kunst, ritualer, religion og litteratur. Kulturen går gjerne i arv fra generasjon til generasjon, enten det er snakk om matvaner eller religion.

Det er altså vanskelig å svare spesifikt på hva kultur er, siden begrepet er svært omfattende og diffust.

Tradisjoner, holdninger og verdier utgjør kultur

Kultur kan gjerne betraktes som et paraplybegrep som omfatter både holdninger, verdier og tradisjoner blant en gruppe mennesker (eller innenfor visse geografiske områder).

Dersom mange mennesker mener det samme, for eksempel når det kommer til politikk eller menneskesyn, kan dette føre til at det blir en meningskultur eller holdningskultur.

Tradisjoner er også viktig når det kommer til kultur. Hvis mange personer har de samme tradisjonene, tilhører de gjerne en kultur. En tradisjon kan beskrives som en handling som utføres i bestemte intervaller, enten det er snakk om mattradisjoner eller feiringer.

bøker kultur meningsdannelse
Bøker har gjennom tidene vært en viktig bidraggsyter til å forme og spre kultur – gjennom historiefortelling, vitensdeling og meningsdannelse.

Hva er kultur godt for?

Siden kultur er noe vi omgir oss med til daglig, lurer du kanskje på hvorfor kultur egentlig finnes. Husk at kultur ikke er noe som er «oppfunnet», men heller noe som har oppstått. En kultur blir gradvis til etter hvert som mennesker tilpasser seg et samfunn.

Det som imidlertid kan sies, er at kultur er viktig for de aller fleste – enten du tenker over det eller ikke.

Kultur er viktig for de fleste mennesker

Det å kunne identifisere seg med en kultur, er noe de fleste mennesker gjør. Som nordmann identifiserer du deg kanskje med norsk kultur. Er du derimot født i et land utenfor Norge og har flyttet hit, identifiserer du deg kanskje med flere kulturer.

Det å føle tilhørighet til en kultur bidrar til en følelse av samhold og identitet. Du er på et vis del av noe større, og kan dele det med andre som tilhører samme kultur.

Kulturutveksling – når man deler på kultur

Hva er kultur godt for ellers? Det er mange som synes kulturutveksling er spennende. Dette går enkelt og greit ut på at man deler kulturen sin med andre, og lærer mer om andres kultur.

Reiser du for eksempel til utlandet, kan du ta del i andres kultur. Samtidig kan du få mulighet til å dele din egen kultur med andre, noe som kan være morsomt og lærerikt.

san fermin festivalen
San fermin festivalen har røtter tilbake til romertiden.

Kultur i snever og vid forstand

Kultur kan snakkes om i vid og omfattende forstand, der begrepet dekker mye. Et eksempel på et bredt kulturbegrep, er «norsk kultur».

Norsk kultur er et vidt kulturbegrep som omfatter en rekke fellestrekk som nordmenn flest deler. Dette kan for eksempel være det å feire 17. mai, noe som er veldig vanlig i Norge – ja, det er nærmest et ritual, og noe som bidrar til en følelse av fellesskap.

Dersom vi snakker om kultur i smal forstand, kan det for eksempel være snakk om kultur i underholdningsbransjen. Dette kan være kultur innen musikk, litteratur eller kunst. Norge har gjerne en kunstkultur som forbindes med Edvard Munch og andre kjente kunstnere.

Når det er snakk om kultur i snever forstand, er det som regel ikke like omfattende som kultur i vid forstand. Det er for eksempel flere som feirer 17. mai i Norge, enn folk som er tilhengere av kunst.

Hva er subkultur?

Det er ikke uvanlig å snakke om «subkulturer», når det er snakk om kultur som utvikles innenfor et spesifikt felt av samfunnslivet. Et eksempel på dette er «bedriftskultur», som altså beskriver kulturen innad i en bedrift.

Det kan også være aktuelt å snakke om subkultur når det kommer til forskjellige miljøer eller stilarter i samfunnet. Noen ungdommer identifiserer seg kanskje med «punkerkultur», «spillkultur», «emokultur» eller lignende.

Subkultur er altså kultur, bare på et underordnet nivå, der ikke like mange er del av kulturen.

Hva er kultur i Norge?

I Norge finnes det utallige folkelige kulturtradisjoner. Vi har allerede nevnt 17. mai, som er et perfekt eksempel på norsk kultur. På 17. mai er det visse ritualer som gjelder, enten det er å gå i barnetog, spise is eller å høre på nasjonalsangen.

Norsk kultur kan også være det å gå på juletrefest eller julebord rundt juletider, eller å stå på langrennsski om vinteren.

Mange forbinder også norsk kultur med spesifikke matretter, enten det er snakk om smalahove, rømmegrøt, lefser eller lutefisk. Kultur finnes i alle deler av samfunnet, og kan være så mangt.

Når det er snakk om norsk kulturhistorie kan det for eksempel være aktuelt å snakke om felemusikk, folkedans og bunader. Det er ikke dermed sagt at historisk kultur tilhører fortiden, for mange forbinder norsk kultur med av disse tingene den dag i dag.

Hvordan blir man del av en kultur?

Det å ta del i en kultur er ofte noe som skjer mer eller mindre automatisk. Fra den dagen man blir født vil man som regel ta del i den samme kulturen som omgivelser, foreldre, søsken og venner.

Tradisjoner og kultur henger med andre ord tett sammen. Etter hvert som du vokste opp begynte du kanskje å identifisere deg med visse grupper i samfunnet, og tok etter hvert del i nye subkulturer.

Når du begynte å jobbe, ble du kanskje del av en spesifikk bedriftskultur i likhet med resten av kollegaene dine. Kulturer kan altså enten oppsøkes aktivt, eller bare være noe man tar del i – mer eller mindre ubevisst.

bedrift mobbing
Bedriftskultur er viktig for trivsel.

Hvordan bli kjent med andres kultur?

Hva er kultur for andre mennesker? Dette er noe mange ønsker å utforske. Det finnes mange måter å bli kjent med andres kultur på. Den kanskje vanligste måten, er ved å reise til nye steder – enten i inn- eller utland.

Kultur kan nemlig variere ikke bare fra land til land, men også fra by til by, eller fra fylke til fylke. I Nord-Norge er det for eksempel en kultur for å kjøre snøscooter eller å drive med reinsanking, mens i Sør-Norge er dette langt mindre vanlig.

Ved å reise til nye steder og oppleve andres kultur, kan du stille spørsmål og lære mer om nye kulturer. Du kan selvfølgelig også lære mer om nye kulturer ved å lese i bøker, se på dokumentarer og lignende.

Godt eksempel på hvordan du kan lære om andre kulturer:

Hvordan møte andres kultur med respekt?

Det kan være spennende å møte andres kultur, og til og med ta del i den, men det finnes også visse fallgruver. De siste årene har det blant annet vært mye snakk om kulturell appropriasjon, og hvorvidt det er greit å kle seg ut som urbefolkning på halloween eller ikke – for å nevne noe.

Hva er kulturell appropriasjon?

Kulturell appropriasjon er et uttrykk som beskriver det å hente (eller stjele) noe fra en gitt kultur, og overføre det til en annen kultur. Det er da som regel snakk om å ta fra en kultur som tradisjonelt sett tilhører en minoritetsgruppe.

Dette kan for eksempel handle om at en person som tilhører en høystatuskultur tar noe fra en lavstatuskultur. Et eksempel på dette er når en nordmann kler seg ut som amerikansk urbefolkning, eller når en hvit musikkartist henter elementer fra svarte menneskers kultur.

Hva er kulturens grenser når det kommer til deling? Dette er noe mange mennesker er uenige i. Noen mener det bør være greit å kle seg ut som indianer eller same på halloween, mens andre mener det er krenkende.

Ikke vær redd for å bli kjent med andres kultur

Selv om det kan være vanskelig å vite hvor grensene går når det kommer til kulturell appropriasjon, er det uansett ikke nødvendig å være redd for å lære om andres kultur. Det er forskjell på å tilegne seg informasjon om en kultur, og det å stjele fra en kultur.

De fleste er åpne om å fortelle deg om kulturen de tilhører, så lenge du møter dem med respekt. Vær åpen og nysgjerrig, men unngå helst å dømme noen.

Kultur er en viktig del av identiteten til mennesker på tvers av kontinenter og landegrenser, og noe man skal møte med respekt. Gjør du det, kan du få glede av kulturutveksling, og lære mye om menneskene rundt deg.

rave party kultur
Musikkfestivaler kan samle mennesker på tvers av kulturer.

Hva er kultur i et nøtteskall?

Kultur kan enkelt beskrives som verdier, tradisjoner, vaner, idéer, regler eller holdninger innad i et samfunn eller innenfor et geografisk område.

Hva er kultur viktig for? Jo, den er viktig både når det kommer til identitet og samhold, og de fleste tilhører en kultur, enten det er en subkultur eller nasjonal kultur.

En liten introduksjon til kultur og sosiologi: